• Mariusz Lewandowski

The first Coffee Morning of the Decade 😍

We have launched our first IFW Coffee Morning of the year at the Akademeia High School in Warsaw, whereby Flavia Gajek and Justyna Szachowicz-Sempruch addressed the subject of self-esteem and discussed the various secrets of winning, failure and positive thinking 😊


We also had the opportunity to see one of the most amazing high schools in Warsaw and meet the headmaster, Mark Moore, who introduced us to the challenges and opportunities of educational systems worldwide.


Thank you all for participating in the workshop, Akademeia for the fabulous hospitality, and Mark Moore, Justyna and Flavia for inspiring thoughts!

0 views0 comments

© 2020 Fundacja Świat Ludzkich (S)praw

Wpisana do Krajowego Rejestru  Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod  numerem KRS 0000398329. NIP 1231264194. Siedzibą Fundacji jest Piaseczno (05-500), ul. Staszica 8. 

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

Twój darmowy https://www.pitax.pl/pit-online/ PIT rozliczysz online w PITax.pl dzięki współpracy z  https://www.iwop.pl/pity Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

pitax 2.gif