• Mariusz Lewandowski

Thank you, Diana 💖


Starting last month, Teens Matter Program has been participating in the online yoga classes. Since the classes are open for wider public, some of the income was donated to the activities of our organization. 😍🎁


The yoga meetings were conducted by Diana Mroczek, to whom we want to say something important...


Diana!

Thank you very much for your great involvement in conducting these meetings! 💝🌺

As well as for the time devoted (especially since the meetings were early in the morning). ⏰

We want to thank you for your smile, energy and perseverance.

Without this, these activities would not have been so positive! 😄


We also thank you for working with us and that we can be a part of this activity!

We're glad you're with us! 💘


***Rozpoczynając od zeszłego miesiąca uczestnicy Programu TEENS MATTER biorą bezpłatnie udział w zajęciach z jogi online. Ponieważ zajęcia są otwarte dla szerszej społeczności, część dochodów z nich zebranych zostało również przekazane na działania naszej Organizacji. 😍🎁


Spotkania z jogi prowadzi Diana Mroczek, której chcemy tu coś ważnego przekazać…


Diano!

Bardzo Ci dziękujemy za ogromne zaangażowanie w prowadzenie tych spotkań!💝🌺

Jak i też za poświęcony czas (zwłaszcza, że spotkania były we wczesnych godzinach porannych). ⏰

Chcemy Ci podziękować za Twój uśmiech, energię i wytrwałość. Bez tego te zajęcia nie byłyby aż tak pozytywne!😄


Również dziękujemy Ci za to, że z nami współpracujesz i że możemy być częścią tych zajęć!

Cieszymy się, że z nami jesteś!💘


2 views0 comments

Recent Posts

See All

© 2020 Fundacja Świat Ludzkich (S)praw

Wpisana do Krajowego Rejestru  Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod  numerem KRS 0000398329. NIP 1231264194. Siedzibą Fundacji jest Piaseczno (05-500), ul. Staszica 8. 

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

Twój darmowy https://www.pitax.pl/pit-online/ PIT rozliczysz online w PITax.pl dzięki współpracy z  https://www.iwop.pl/pity Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

pitax 2.gif