• Mariusz Lewandowski

Teens Matter Workshop in Pęchery

W ostatnią środę 22.07 odwiedziliśmy naszych podopiecznych z Domów Dzieci w Pęcherach. To było niesamowite spotkanie pod wieloma względami, m.in. dlatego, że to nasze pierwsze spotkanie od wielu miesięcy ,,na żywo’’. 😁


Niesamowity był również temat spotkania, a mianowicie to, jaki wybierzemy nasz przyszły zawód. 🤔


Młodzież z Pęcherów niedawno przechodziła tzw. ,,Kompas Karier”, który polegał na dobraniu listy zawodów do danej osoby według jej osobowości i preferencji. Aby ułatwić młodzieży ich przyszłe wybory zorganizowaliśmy warsztaty, które miały na celu poznanie głębiej własnych sposobów działania w świecie, a także ich definicji. Zapoznanie się z daną terminologią pozwoliło w pewnym stopniu ustalić, który zawód z listy byłby najbliższy własnemu sercu. 😍


Młodzież miała również za zadanie odegranie scenek, w których wcielała się w postać klientów czekających w długiej kolejce przed świętami Bożego Narodzenia, a także sprzedawców pracujących w pocie czoła. W scenkach pojawiały się zaaranżowane problemy, z którymi młodzi musieli się zmierzyć. Każdy miał swój sposób na istnienie w tych scenkach i na podstawie tych sposobów mogliśmy wszyscy wyciągnąć wiele wniosków. 💕


To nie ostatnie spotkanie związane z tym tematem. Warsztaty będą miały swój ciąg dalszy. Już cieszymy się na kolejne spotkanie! 🥰🥰🥰


***


Last Wednesday 22.07 we visited our group of teens from the children home in Pęchery. It was amazing in many ways, among others because it was our first meeting after many months "off-line". 😁


The topic of our meeting was also fascinating as it concerned our professional choices for the future. 🤔


Just shortly before, the youth has taken part in "Career Compass" - selecting a list of professions according to their personalities and preferences. This was a follow-up workshop deepening the perspective of our special ways of acting in the world and allowing us to determine which profession from the list would be closest to our heart. 😍


We were also tasked with playing scenes in which we took on roles of clients waiting in a long queue just shortly before X-mass, as well as salesmen working in sweat. The scenes were about arranged problems that the we had to deal with and solve. Everyone had their own way to survive in these scenes and we could all draw many conclusions from our own enacted behavior. 💕


This is not yet the end of meetings related to this topic. The workshop will have its continuation and we are already looking forward to the next one! 🥰🥰🥰
3 views0 comments

Recent Posts

See All