• Mariusz Lewandowski

Suspension of meetings at People Matter Foundation

Szanowni Państwo,

ze względu na Państwa bezpieczeństwo i w związku z napływającymi informacjami o sytuacji epidemiologicznej dotyczącej COVID-19 zdecydowaliśmy o zawieszeniu spotkań Fundacji Świat Ludzkich (S)praw dla grup powyżej 50 osób aż do odwołania. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość, a kiedy tylko będzie to możliwe i bezpieczne poinformujemy Państwa o wznowieniu naszych spotkań. Z wyrazami szacunku, Zespół Fundacji Świat Ludzkich (S)praw

              ***

Dear friends, For your safety and due to the incoming information about the epidemiological situation concerning the COVID-19 virus outbreak, we have decided to suspend all meetnigs of the People Matter Foundation for groups of over 50 people until further notice.

We ask for your understanding and patience, and as soon as it is possible, we will provide you with further information.

Best wishes,

People Matter Foundation Team

10 views0 comments

Recent Posts

See All

© 2020 Fundacja Świat Ludzkich (S)praw

Wpisana do Krajowego Rejestru  Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod  numerem KRS 0000398329. NIP 1231264194. Siedzibą Fundacji jest Piaseczno (05-500), ul. Staszica 8. 

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

Twój darmowy https://www.pitax.pl/pit-online/ PIT rozliczysz online w PITax.pl dzięki współpracy z  https://www.iwop.pl/pity Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

pitax 2.gif