• Mariusz Lewandowski

Our New English Teacher

Chcemy Wam przedstawić Viktorię Pogrebniak, która od kwietnia uczy nas angielskiego online! 💖🌷


Chcemy Ci, Viktoria, bardzo podziękować za Twoje poświęcenie czasu, okazane wsparcie, cierpliwość i entuzjazm na każdej lekcji, a także za ogromne zaangażowanie. Zwłaszcza, gdy pisałaś nam wyczerpujące temat notatki, które były bardzo, bardzo, bardzo pomocne.


Tym bardziej chcemy Ci podziękować za to, że uczyłaś nas w czasie naprawdę trudnym dla wszystkich uczniów, gdzie szkoły były tylko online i efektywność nauki była niewielka. Dzięki Twoim prowadzeniu lekcji mogliśmy łatwiej przyswoić więcej informacji niż na lekcjach online z nauczycielem ze szkoły, gdzie grupy są większe, a temat bardzo szybko realizowany. 💛


Dziękujemy Ci za uśmiech i nieskończoną ilość energii, którą wkładałaś w te lekcje. 💕🎁


Mamy nadzieję zobaczyć się już na żywo w przyszłym roku szkolnym! 😄💟

***

We want to introduce you to Viktoria Pogrebniak, who has been teaching us English online since April!💖🌷


We would like to thank you, Viktoria, very much for your time, your support, patience and enthusiasm during each lesson and for your great commitment. Especially when you wrote us comprehensive notes, which were very, very, very helpful. All the more reason to thank you for teaching us at this really difficult time for all the students, where the schools were only online and the learning efficiency was low. Thanks to your teaching, we were able to learn more easily than in school, where the groups are larger and the topics are deal with very quickly.💛


Thank you for your smile and the infinite amount of energy that you put into these lessons.💕🎁


We hope to see you ,,off-line’’ in October!😄💟
1 view0 comments

Recent Posts

See All