• Mariusz Lewandowski

Our final meeting before summer 2019/2020!

Nasze ostatnie spotkanie w roku szkolnym 2019/2020! 😍🎈


Ostatnie i nie przez internet. Wreszcie mogliśmy się zobaczyć na żywo. 🌳🌻


Kameralnie, co prawda, ale jakie to dało nam porównanie pomiędzy spotkaniami online a realnymi! 😄


A przede wszystkim ile dało radości z tego, że możemy razem celebrować zakończenie roku szkolnego! Świętowaliśmy razem ten dzień, jedząc dania z grilla i rozmawiając o naszych planach na wakacje, związkach i innych relacjach z ludźmi, uczeniu się nowych rzeczy np. języka migowego, a także o zbliżających się wyborach prezydenckich i naszej samoświadomości w świecie polityki. Mieliśmy wrażenie jakbyśmy wieki się nie widzieli! 4 miesiące to jednak nie tak krótki odstęp czasu. Tyle nowych tematów do rozmowy, tyle nowych spraw, tyle uśmiechów. Trzeba przyznać, że to spotkanie sprawiło nam bardzo dużo radości. Nawet burza, która pojawiła się niedługo po rozpoczęciu spotkania nie popsuła nam dobrego nastroju. To spotkanie było pod wieloma względami wyjątkowe mimo, że każde nasze spotkanie jest na swój własny sposób wyjątkowe i przynoszące wnioski na przyszłość.

🦉❤

***


Our final meeting before summer 2019/2020! 😍🎈


We have finally seen each other “off-line”. 🌳🌻


We met in a small group, but the energy between us was incredible! 😄

And above all, how much fun it gave us to celebrate the end of the school year together! We enjoyed the day together, grilled delicious snacks and talked about our plans, bonds and other relationships with people. About learning new things like a sign language, as well as about the upcoming presidential elections and our self-awareness in the world of politics. We felt like we hadn't seen each other for ages! However, 4 months is not such a short period of time. So many new topics to talk about, so many new issues, so many smiles. We must say that this meeting gave us a lot of joy. Even the storm that came shortly after we arrived did not spoil our moods. This meeting was unique in many ways, even though all our gatherings are unique on their own way and always bring promising conclusions for the future. 🦉❤


1 view0 comments

Recent Posts

See All

© 2020 Fundacja Świat Ludzkich (S)praw

Wpisana do Krajowego Rejestru  Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod  numerem KRS 0000398329. NIP 1231264194. Siedzibą Fundacji jest Piaseczno (05-500), ul. Staszica 8. 

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

Twój darmowy https://www.pitax.pl/pit-online/ PIT rozliczysz online w PITax.pl dzięki współpracy z  https://www.iwop.pl/pity Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

pitax 2.gif