• Mariusz Lewandowski

Masks donation

Drodzy przyjaciele,


Pragniemy z całego serca podziękować firmie Poland-U.S. Operations za ich hojną darowiznę w postaci maseczek ochronnych dla Domów Dzieci w Pęcherach. 💖


Dzięki Waszej szlachetnej postawie zarówno dzieci jak i pracownicy czują się znacznie bezpieczniej w czasach walki z pandemią COVID-19.


Dziękujemy Wam za wasze wielkie serca. Cieszymy się, że myślicie i troszczycie się o nasze wspólne bezpieczeństwo. 🥰


Życzymy naszym darczyńcom dużo zdrowia i radości płynącej z pomocy innym. 🙏💖

***

Dear friends,


We would like to thank Poland-U.S. Operations for their generous donation of face masks for Orphanage in Pęchery. 💖


Thanks to your noble attitude, both children and employees feel much safer in times of facing the COVID-19 pandemic.


Thank you for your great hearts. We are glad that you think and take care of our common safety. 🥰


We wish our donors much health and joy in helping others. 🙏💖
0 views0 comments

Recent Posts

See All

© 2020 Fundacja Świat Ludzkich (S)praw

Wpisana do Krajowego Rejestru  Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod  numerem KRS 0000398329. NIP 1231264194. Siedzibą Fundacji jest Piaseczno (05-500), ul. Staszica 8. 

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

Twój darmowy https://www.pitax.pl/pit-online/ PIT rozliczysz online w PITax.pl dzięki współpracy z  https://www.iwop.pl/pity Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

pitax 2.gif