• Mariusz Lewandowski

Live Your Life Workshop

Drodzy Przyjaciele,


Ostatni w tym sezonie cykl warsztatów ze studentami Uniwersytetu SWPS już za nami. Wspaniale było poczuć tę atmosferę, mimo niepokojącej wirusowej aury, z którą mamy obecnie do czynienia. 😷


Organizacja tych warsztatów była dla nas sporym wyzwaniem logistycznym – ze względu na obostrzenia i bezpieczeństwo uczestników, ale mimo wszystko udało nam się podzielić na małe grupy, dzięki którym spotkania te mogły się odbyć jeszcze w tym roku. 😎


Tegoroczny cykl zakończyliśmy spotkaniem na temat baśni, bajek i niestworzonych opowieści pełnych magii, ekscytujących zwrotów akcji, a także pouczających morałów. Zadaniem uczestników było stworzenie historii na podstawie dwóch fragmentów (początek i zakończenie) z popularnych bajek. ✨🎭✨


Świetnie się przy tym bawiliśmy i w dodatku wyciągnęliśmy bardzo przydatne wnioski. Wspaniale było na chwilę oderwać się od rzeczywistości i puścić wodzę fantazji, zwłaszcza w tym trudnym czasie pandemii. 😁


Dziękujemy wszystkim uczestnikom warsztatów, a w szczególności Justynie i studentom Uniwersytetu SWPS za bardzo owocny i przyjemnie spędzony czas. 🧡💛💚💙💜


Życzymy wszystkim zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia. 🎅❄☃


Zespół Fundacji Świat Ludzkich (S)praw


***


Dear Friends,


Last week we participated in the final cycle of workshops this season run together with SWPS students. 😷


The organization of these workshops was a big logistical challenge for us - because of the restrictions and safety of the participants, but still we managed to divide our meetings into small groups in order to ansure safety. 😎


This year's cycle ended with a meeting about fairy tales and unusual stories full of magic, exciting twists and turns of action, as well as instructive morals. The task for the participants was to create a story based on two fragments (beginning and ending) of popular fairy tales. ✨🎭✨


We had a great time and made very useful conclusions. It was great to get away from reality for a while and release the power of fantasy, especially in this difficult time of pandemic. 😁


We would like to thank all participants, especially Justyna and students of SWPS University for a very productive and pleasant time spent. 🧡💛💚💙💜


We wish everyone a healthy, peaceful and joyful Christmas. 🎅❄☃


People Matter Foundation Team
1 view0 comments

Recent Posts

See All

© 2020 Fundacja Świat Ludzkich (S)praw

Wpisana do Krajowego Rejestru  Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod  numerem KRS 0000398329. NIP 1231264194. Siedzibą Fundacji jest Piaseczno (05-500), ul. Staszica 8. 

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

Twój darmowy https://www.pitax.pl/pit-online/ PIT rozliczysz online w PITax.pl dzięki współpracy z  https://www.iwop.pl/pity Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

pitax 2.gif