• Mariusz Lewandowski

Teens Matter Program at IWG Spring Fair


We would like to thank all members of the International Women's Group for the opportunity to participate in this year's edition of IWG Spring Fair. Our products were very popular and we collected 232.00 PLN. All the money will be transferred to the Foundation's account and will be used for our statutory purposes and administration in our organization.

Once again, we have met with incredible kindness, thanks to which we are motivated to achieve even better results in the future. We are very happy that so many people are showing us their support.

Finally, we would like to thank all participants and volunteers of the program for their commitment and time spent on preparing our stand and promoting the People Matter Foundation among the visitors of the fair.

Thank you!

***

Serdecznie dziękujemy za możliwość uczestnictwa w tegorocznej edycji IWG Spring Fair wszystkim członkom International Women's Group. Nasze produkty cieszyły się sporym zainteresowaniem i udało nam się zebrać aż 232,00 zł. Wszystkie pieniądze trafią na konto Fundacji i będą wykorzystane na nasze cele statutowe oraz administrację w naszej organizacji.

Po raz kolejny spotkaliśmy się z niesamowitą życzliwością, dzięki której mamy motywację, by osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty w przyszłości. Bardzo się cieszymy, że tak wiele osób okazuje nam wsparcie.

Na koniec chcielibyśmy podziękować wszystkim uczestnikom i wolontariuszom programu za zaangażowanie i czas poświęcony na przygotowanie naszego stoiska i promowanie Fundacji Świat Ludzkich (S)praw wśród gości targów.

Dziękujemy!

#TeensMatter

1 view0 comments

Recent Posts

See All