• Mariusz Lewandowski

Live Your Life - Teens Matter Workshop on Assertiveness


On the 20th of March, we participated in the second Live Your Life workshop 😊 This time, we worked on our assertiveness and its various relational aspects. It was so cool to see everyone actively participating in this experience.

Hope that we can all now use the knowledge in practice 😎 and make it easier for us to truly relate to others.

We are looking forward to seeing you all back in April for our final workshop in the series, titled: "My Dream Job, my Dream Life”. This time we will work on the development of our professional career in agreement with the path of our heart ❤️.

See you soon!

***

W środę 20 marca odbyły się kolejne warsztaty w programie Teens Matter. Tym razem pracowaliśmy nad asertywnością i różnymi jej aspektami. Cieszymy się, że wszyscy aktywnie uczestniczyli w zajęciach, bo dzięki temu dla nas wszystkich było to bardzo ciekawe doświadczenie.

Mamy nadzieję, że wykorzystacie zdobytą wiedzę w praktyce i ułatwi Wam ona relacje z bliskimi oraz będzie miała pozytywny wpływ na rozwój waszej kariery zawodowej w przyszłości.

Ostatni warsztat pod tytułem „My Dream Job, my Dream Life” już na początku kwietnia.

Do zobaczenia!

#SWPS #LoveandFamilyStudies #TeensMatter

0 views0 comments

Recent Posts

See All