• Mariusz Lewandowski

Teens Matter at IWG Holiday Bazaar

Updated: Dec 30, 2019


[EN]

It was wonderful to feel the holiday mood already in November!

We would like to thank the organisers of the IWG Holiday Bazaar for the opportunity to participate in such an exceptional event, especially Paula Pinotti for a stand for us, Photo Book Project Made in Poland for the funds on behalf of our Foundation from the sale of beautiful albums, Flavia Gajek for unique hats for all of us that will not only protect us but also make us smile, volunteers and participants of the program for promoting the activities of our Foundation and all those who were with us at the Marriott Hotel that day and co-created a warm atmosphere of kindness.

Thanks to all of you, our teenagers from Teens Matter Program had a chance to share stories with people from around the world and move in time and space.

Special thanks to our Marysia, who surprised us with her amazing photographic talent!

***

[PL]

Cudownie było już w listopadzie poczuć świąteczny nastrój!

Serdecznie dziękujemy organizatorom Świątecznego Bazaru IWG za możliwość uczestnictwa w tak wyjątkowym wydarzeniu, szczególnie Pauli Pinotti za udostępnienie nam stolika, Made in Poland za przeznaczenie środków na rzecz naszej Fundacji ze sprzedaży pięknych albumów, Flavii Gajek za nietuzinkowe czapki dla nas wszystkich, które nie tylko będą nas ogrzewać, ale również rozbawiać, darczyńcom za hojność, wolontariuszom i uczestnikom programu za promowanie działań naszej Fundacji oraz wszystkim, którzy tego dnia byli z nami w Hotelu Marriott i współtworzyli ciepłą atmosferę pełną życzliwości.

Dzięki Wam, młodzież z Programu Teens Matter mogła wymienić się historiami z ludźmi z całego świata oraz przenieść się w czasie i miejscu.

Specjalne podziękowania należą się naszej Marysi, która zaskoczyła nas swoim niesamowitym talentem fotograficznym!

#TeensMatter

134 views0 comments

© 2020 Fundacja Świat Ludzkich (S)praw

Wpisana do Krajowego Rejestru  Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod  numerem KRS 0000398329. NIP 1231264194. Siedzibą Fundacji jest Piaseczno (05-500), ul. Staszica 8. 

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

Twój darmowy https://www.pitax.pl/pit-online/ PIT rozliczysz online w PITax.pl dzięki współpracy z  https://www.iwop.pl/pity Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

pitax 2.gif