• Mariusz Lewandowski

The Seventh Insight - Engaging the Flow


It was so great to have you all there! Once again, it was no ‘coincidence’ ;) Thank you for your openness and the time spent together as well as your fantastic energy! We have booked our next meeting.

* * *

Cudownie, że znowu byliście z nami. Po raz kolejny, nasz skład z pewnością nie był “przypadkowy” ;) Dziękujemy za otwartość i wspólnie spędzony czas oraz Waszą wspaniałą energię!

#InsightOut

0 views0 comments

© 2020 Fundacja Świat Ludzkich (S)praw

Wpisana do Krajowego Rejestru  Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod  numerem KRS 0000398329. NIP 1231264194. Siedzibą Fundacji jest Piaseczno (05-500), ul. Staszica 8. 

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

Twój darmowy https://www.pitax.pl/pit-online/ PIT rozliczysz online w PITax.pl dzięki współpracy z  https://www.iwop.pl/pity Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

pitax 2.gif