• Mariusz Lewandowski

The Eighth Insight - A New Perspective on Relationships


Unbelieveable, how different each meeting is, dependent on the group. This time we had a pleasure to share energy with lovely people from India, Spain, Turkey, US and Poland. With every minute we felt more and more comfortable with each other and more open to express our deepest thoughts. Thank you for your fantastic energy!

* * *

Niesamowite, jak każde spotkanie różni się od poprzedniego. Tym razem mieliśmy przyjemność dzielić się energią z cudownymi ludźmi z Indii, Hiszpanii, Turcji, USA i Polski. Z każdą minutą czuliśmy się swobodniej w swoim towarzystwie i bardziej otwarci, by wyrażać swoje najgłębsze myśli. Dziękujemy wam za wspaniałą energię!

#InsightOut

0 views0 comments

© 2020 Fundacja Świat Ludzkich (S)praw

Wpisana do Krajowego Rejestru  Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod  numerem KRS 0000398329. NIP 1231264194. Siedzibą Fundacji jest Piaseczno (05-500), ul. Staszica 8. 

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

Twój darmowy https://www.pitax.pl/pit-online/ PIT rozliczysz online w PITax.pl dzięki współpracy z  https://www.iwop.pl/pity Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

pitax 2.gif