top of page
  • Mariusz Lewandowski

Thank you - Farewell to summer 2018


Do you know that our Foundation sponsors Young Talents?

On Saturday, we had an opportunity to admire the performance of Mariusz Lewandowski​, who played for us his authored repertoir as well as poetry in songs of well-known artists. We also said farewell to summer and welcomed colourful autumn. Fantastic atmosphere and delicious food have accompanied us in this transition.

We would like to thank our sponsors, Symmetra and Komunikacja Polska for organising the space, and Dom Kultury Piaseczno for the equipment.

* * *

Czy wiecie, że nasza Fundacja wspiera Młode Talenty?

W sobotę, mieliśmy możliwość podziwiać koncert Barda Marnotrawnego​, który zagrał dla nas utwory poezji śpiewanej zarówno w wersji autorskiej jak i znanych wykonawców. Jednocześnie, pożegnaliśmy lato i przywitaliśmy kolorową jesień. Fantastyczna atmosfera i pyszne jedzenie towarzyszyły nam w tej przemianie.

Chcielibyśmy podziękować naszym darczyńcom, firmie Symmetra i Komunikacja Polska za udostępnienie nam przestrzeni oraz Domowi Kultury w Piasecznie za sprzęt.

#TeensMatter #PeopleMatterFoundation #Party

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page