• Mariusz Lewandowski

People Matter Foundation has a new look!


[EN] We’ve got exciting news to share today – People Matter Foundation has a new look! As we continue to grow and have created a new Program – Insight Out, we want our image to best reflect why we exist, what we believe in, and where we’re heading. Our Foundation is a continuous project and its logo and colours mark a new chapter in our ongoing mission to unleash the potential of every person. Thank you to all of our participants, volunteers and donors (Symmetra Sp zoo, PwC Polska, Komunikacja Polska Sp. z o.o.) for inspiring this important change! Stay tuned!

***

[PL] Mamy dla Was wspaniałego newsa - Świat Ludzkich (S)praw przybrało nową szatę! Jako że wciąż się rozwijamy i stworzyliśmy nowy program - Insight Out, chcielibyśmy, aby nasz wygląd w pełni odzwierciedlał, dlaczego istniejemy, w co wierzymy i dokąd zmierzamy. Nasza Fundacja to ciągły projekt, a odświeżone logo i barwy zaznaczają nowy rozdział w naszej misji prowadzącej do odkrywania drzemiących w Was potencjałów. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, wolontariuszom i darczyńcom za zainspirowanie tej ważnej zmiany! Zachęcamy do śledzenia naszych działań!

#TeensMatter #charity

46 views0 comments

© 2020 Fundacja Świat Ludzkich (S)praw

Wpisana do Krajowego Rejestru  Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod  numerem KRS 0000398329. NIP 1231264194. Siedzibą Fundacji jest Piaseczno (05-500), ul. Staszica 8. 

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

Twój darmowy https://www.pitax.pl/pit-online/ PIT rozliczysz online w PITax.pl dzięki współpracy z  https://www.iwop.pl/pity Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

pitax 2.gif