• Mariusz Lewandowski

The Sixth Insight - Clearing the Past


The Sixth Insight concerns childhood influences and the controlling roles we learn to use. It teaches us how to abandon the mechanisms of control and psychological manipulation Justyna helped us understand 4 scenarios of control and interpret childhood experiences through the prism of internal evolution.

Thank you all for joining us!

***

Szóste Wtajemniczenie dotyczy wpływów z dzieciństwa i przyjmowanych przez nas ról. Uczy uwalniania się od mechanizmów manipulacji, które zarządzają naszą psychiką Justyna pomogła nam zrozumieć 4 scenariusze kontroli oraz zinterpretować doświadczenia z dzieciństwa poprzez pryzmat wewnętrznej ewolucji.

Dziękujemy wszystkim za obecność!

#InsightOut

0 views0 comments