• Mariusz Lewandowski

The Fifth Insight - The Message of the Mystics

Updated: Dec 30, 2019


The Fifth Insight predicts that at this historical period more people will begin to attain nonordinary states of consciousness. No longer are we satisfied to just talk about these states; we now want direct experience. And... thanks to Justyna we had it! She led us through different stages of meditation towards a higher vibration. Thank you all for joining us also this time!

* * *

Piąte Wtajemniczenie przewiduje, że w tym historycznym momencie coraz więcej osób będzie doświadczać wyjątkowych stanów świadomości. Nie będzie już nam wystarczała jedynie rozmowa o nich, chcemy ich teraz bezpośrednio doświadczać. I... Justyna dała nam taką możliwość! Poprowadziła nas przez różne medytacje, pomagając nam przejść na wyższy poziom wibracji. Dziękujemy wszystkim za dołączenie do nas i tym razem!

#InsightOut

26 views0 comments

© 2020 Fundacja Świat Ludzkich (S)praw

Wpisana do Krajowego Rejestru  Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod  numerem KRS 0000398329. NIP 1231264194. Siedzibą Fundacji jest Piaseczno (05-500), ul. Staszica 8. 

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

Twój darmowy https://www.pitax.pl/pit-online/ PIT rozliczysz online w PITax.pl dzięki współpracy z  https://www.iwop.pl/pity Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

pitax 2.gif