• Mariusz Lewandowski

The Fourth Meeting of 'The Celestine Prophecy'

Updated: Dec 30, 2019


Justyna has led the fourth meeting for us, this time focusing on the reasons for the struggle for power, which is the greatest challenge for humanity since the beginning of times. It feels great to know how to connect with the energy of the universe and let it act within us. Our group dynamics is amazing and each time a bit different. Thank you all for joining us and sharing your experiences!

* * *

Justyna poprowadziła dla nas już czwarte spotkanie, tym razem było o przyczynach walki o władzę, która jest największym wyzwaniem ludzkości od zarania dziejów. Fajnie jest wiedzieć, jak nawiązywać kontakt z energią wszechświata i pozwolić jej działać w nas. Dynamika naszej grupy jest niesamowita i za każdym razem nieco inna. Dziękujemy wszystkim za dołączenie do nas i dzielenie się swoimi doświadczeniami!

#InsightOut

12 views0 comments

© 2020 Fundacja Świat Ludzkich (S)praw

Wpisana do Krajowego Rejestru  Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod  numerem KRS 0000398329. NIP 1231264194. Siedzibą Fundacji jest Piaseczno (05-500), ul. Staszica 8. 

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

Twój darmowy https://www.pitax.pl/pit-online/ PIT rozliczysz online w PITax.pl dzięki współpracy z  https://www.iwop.pl/pity Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

pitax 2.gif