• Mariusz Lewandowski

The Fourth Meeting of 'The Celestine Prophecy'


Justyna has led the fourth meeting for us, this time focusing on the reasons for the struggle for power, which is the greatest challenge for humanity since the beginning of times. It feels great to know how to connect with the energy of the universe and let it act within us. Our group dynamics is amazing and each time a bit different. Thank you all for joining us and sharing your experiences!

* * *

Justyna poprowadziła dla nas już czwarte spotkanie, tym razem było o przyczynach walki o władzę, która jest największym wyzwaniem ludzkości od zarania dziejów. Fajnie jest wiedzieć, jak nawiązywać kontakt z energią wszechświata i pozwolić jej działać w nas. Dynamika naszej grupy jest niesamowita i za każdym razem nieco inna. Dziękujemy wszystkim za dołączenie do nas i dzielenie się swoimi doświadczeniami!

#InsightOut

0 views0 comments