• Mariusz Lewandowski

Thank you!


We would like to thank Made in Poland Photography Group for a generous donation! Your financial support helps us continue our mission of the Teens Matter Program. The sum will be contributed to our activities for teens, monthly meetings with inspirational speakers, motivational prizes for the most engaged participants, career-counselling and summer internships.

Thank you for your continuous support!

#donations

10 views0 comments

© 2020 Fundacja Świat Ludzkich (S)praw

Wpisana do Krajowego Rejestru  Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod  numerem KRS 0000398329. NIP 1231264194. Siedzibą Fundacji jest Piaseczno (05-500), ul. Staszica 8. 

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

Twój darmowy https://www.pitax.pl/pit-online/ PIT rozliczysz online w PITax.pl dzięki współpracy z  https://www.iwop.pl/pity Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

pitax 2.gif