• Mariusz Lewandowski

Teens Matter Team on SGH Race

Updated: Dec 30, 2019


Hi there,

Teens Matter Program is glad to present its representative team, who took part in SGH Race on the 15.04.2018. All of them came to the finish line with a smile on their lips. We are very proud of them and wish them good luck in the future challenges.

Congratulations, guys!!! :)

#running #race #fun #teensmatter #TeensMatter

15 views0 comments

© 2020 Fundacja Świat Ludzkich (S)praw

Wpisana do Krajowego Rejestru  Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod  numerem KRS 0000398329. NIP 1231264194. Siedzibą Fundacji jest Piaseczno (05-500), ul. Staszica 8. 

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

Twój darmowy https://www.pitax.pl/pit-online/ PIT rozliczysz online w PITax.pl dzięki współpracy z  https://www.iwop.pl/pity Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

pitax 2.gif