• Mariusz Lewandowski

Teens Matter meeting on 10.01.2018

Updated: Dec 30, 2019


On the 10th of January Teens Matter participants took part in a motivational workshop "Kontrolla Trolla" led by Magdalena Kowalska. It was a very cool experience, we can't wait for our next meeting with Magda! :) 😎 February shot is coming ❤️

#workshops #meeting #TeensMatter

35 views0 comments

© 2020 Fundacja Świat Ludzkich (S)praw

Wpisana do Krajowego Rejestru  Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod  numerem KRS 0000398329. NIP 1231264194. Siedzibą Fundacji jest Piaseczno (05-500), ul. Staszica 8. 

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

Twój darmowy https://www.pitax.pl/pit-online/ PIT rozliczysz online w PITax.pl dzięki współpracy z  https://www.iwop.pl/pity Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

pitax 2.gif