• Mariusz Lewandowski

Teens Matter meeting on the 6th of December

Updated: Dec 30, 2019


Here are some photos of our "Teens Matter" meeting on the 6th of December. Great positive energy to share with you 😊❤️ Be good and try to stay in a great mood for Christmas because Santa Claus is always watching you. ;)

#TeensMatter

24 views0 comments

© 2020 Fundacja Świat Ludzkich (S)praw

Wpisana do Krajowego Rejestru  Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod  numerem KRS 0000398329. NIP 1231264194. Siedzibą Fundacji jest Piaseczno (05-500), ul. Staszica 8. 

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

Twój darmowy https://www.pitax.pl/pit-online/ PIT rozliczysz online w PITax.pl dzięki współpracy z  https://www.iwop.pl/pity Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

pitax 2.gif