• Mariusz Lewandowski

Goodbye to Teens Matter 2016/17 Year!


Our last Teens Matter monthly meeting of academic year 2016/17 took place on July 3rd. Congratulations to ALL program participants! We would like to thank you, dear mentors and volunteers, for your energy, priceless time, love, experience and knowledge you share with our protégées. You’re AMAZING! Big thanks to our sponsors: PwC, Symmetra, Internationla Women's Group, Made in Poland, PLUS Ops, International Friends of Warsaw, Technox and Communication Art. We wish you all wonderful holidays! See you soon!

***

W poniedziałek 3 lipca odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie Programu Teens Matter. Gratulujemy WSZYSTKIM uczestnikom Programu!

Dziękujemy wszystkim mentorom i wolontariuszom za niesamowitą energię, bezcenny czas oraz miłość, doświadczenie i wiedzę, którą dzielili się z naszymi podopiecznymi. Jesteście WSPANIALI!

Ogromnie dziękujemy naszym sponsorom: PwC, Symmetra, Internationa Women's Group, Made in Poland, PLUS Ops, International Friends of Warsaw, Technox oraz Communication Art.

Wszystkim życzymy udanych wakacji! Do zobaczenia wkrótce! :)

#monthlymeetings #holiday

19 views0 comments

© 2020 Fundacja Świat Ludzkich (S)praw

Wpisana do Krajowego Rejestru  Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod  numerem KRS 0000398329. NIP 1231264194. Siedzibą Fundacji jest Piaseczno (05-500), ul. Staszica 8. 

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

Twój darmowy https://www.pitax.pl/pit-online/ PIT rozliczysz online w PITax.pl dzięki współpracy z  https://www.iwop.pl/pity Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

pitax 2.gif