• Mariusz Lewandowski

(Monthly) meeting with... Adam Wiśniewski

Updated: Dec 30, 2019


On May the 23rd, we had an opportunity to meet Adam Wiśniewski, PwC Director, winner of Global Innovation Challenge for 'Drone Powered Solutions'. We talked about amazing possibilities that drone and innovative software can offer. It was a very interesting meeting, which gave us a unique opportunity to get to know a little bit about innovations in business and consulting.

Most importantly we had a chance to meet Adam, whose achievements and interdisciplinary knowledge are very inspirational and motivating.

Thank you for your time and presentation!

***

Gościem kolejnego spotkania Teens Matter był Adam Wiśniewski, laureat światowego konkursu na innowację roku w ramach PwC Global Innovation Challenge za 'Drone Powered Solutions'. Podczas spotkania mieliśmy okazję poznać niesamowite możliwości innowacyjnych rozwiązań w biznesie. Dziękujemy za inspirujące spotkanie!

#guestspeaker #monthlymeetings #TeensMatter

125 views0 comments

© 2020 Fundacja Świat Ludzkich (S)praw

Wpisana do Krajowego Rejestru  Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod  numerem KRS 0000398329. NIP 1231264194. Siedzibą Fundacji jest Piaseczno (05-500), ul. Staszica 8. 

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

Twój darmowy https://www.pitax.pl/pit-online/ PIT rozliczysz online w PITax.pl dzięki współpracy z  https://www.iwop.pl/pity Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

pitax 2.gif