• Mariusz Lewandowski

Acknowledgemets for IWG


On behalf of the Foundation Board and TEENS MATTER Program protégées, we would like to thank International Women's Group of Warsaw (IWG) for donation of 2.000 PLN and for your continous support.

The sum will be contributed to the program activities in 2017, monthly meetings with inspirational talks, motivational prizes for the most engaged participants, career-counselling and summer internships.

Thank you! Together we create new opportunities and self-development paths for young people in need.

#acknowledgements #IWG #donations

13 views0 comments

© 2020 Fundacja Świat Ludzkich (S)praw

Wpisana do Krajowego Rejestru  Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod  numerem KRS 0000398329. NIP 1231264194. Siedzibą Fundacji jest Piaseczno (05-500), ul. Staszica 8. 

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

Twój darmowy https://www.pitax.pl/pit-online/ PIT rozliczysz online w PITax.pl dzięki współpracy z  https://www.iwop.pl/pity Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

pitax 2.gif