• Mariusz Lewandowski

(Monthly) meeting with... our special guest Jan Krzysztof Bielecki

Updated: Dec 30, 2019


On April the 4th, we had a pleasure to host the economist and Prime Minister Jan Krzysztof Bielecki, a man with a golden heart, who has been involved in supporting youth from children's homes for years. It was a very inspiring meeting, which gave us an unique opportunity to return to many points in Polish history combined with fascinating biographical elements. We would also like to thank Magdalena Redel for her support in the organisation of the meeting and PwC for providing us with a very suitable place for open questions and discussion in a friendly atmosphere.

Thank you!

****

Podczas wczorajszego spotkania Programu TEENS MATTER mieliśmy ogromną przyjemność gościć Premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego, ekonomistę, człowieka o wielkim sercu, od wielu lat zaangażowanego w pomoc dzieciom i młodzieży wychowującej się w domu dziecka. Było to bardzo inspirujące spotkanie, które pozwoliło nam powrócić do wielu zakątków historii i poznać ciekawostki biograficzne człowieka, który jak sam mówi, nie sposób opisać w jednym ani nawet w kilku zdaniach.

Pragniemy serdecznie podziękować Panu Bieleckiemu za poświęcony nam czas, rozmowy oraz możliwość uzyskania odpowiedzi na wszystkie zadawane przez młodzież (i nie tylko :D) pytania. Podziękowania kierujemy również do Pani Magdaleny Redel za okazane wsparcie oraz pomoc w organizacji spotkania. Dziękujemy także PwC za zapewnienie nam niezwykle komfortowych warunków spotkania.

Dziękujemy serdecznie!

#monthlymeetings #guestspeaker #TeensMatter

39 views0 comments

© 2020 Fundacja Świat Ludzkich (S)praw

Wpisana do Krajowego Rejestru  Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod  numerem KRS 0000398329. NIP 1231264194. Siedzibą Fundacji jest Piaseczno (05-500), ul. Staszica 8. 

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

Twój darmowy https://www.pitax.pl/pit-online/ PIT rozliczysz online w PITax.pl dzięki współpracy z  https://www.iwop.pl/pity Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

pitax 2.gif