• Mariusz Lewandowski

Hockey Match for Charity

Updated: Dec 30, 2019


On Sunday, 26th of March, we had a pleasure to take part in a charity hockey match organised by the Embassy of Canada (@Canada-Polska Connection). We would like to kindly thank the organisers, all the participants and guests. Special thanks to @Ron Farkas for letting us take part in the event.

Photos: Julian Szachowicz (thanks! :D)

***

W niedzielę 26 marca, mieliśmy przyjemność uczestniczyć w organizowanym przez Ambasadę Kanady (@Canada-Polska Connection) hokejowym meczu charytatywnym. Dziękujemy serdecznie organizatorom, wszystkim uczestnikom oraz gościom. Specjalne podziękowania dla @Ron Farkas, za umożliwienie nam wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Zdjęcia: Julian Szachowicz (dziękujemy! :D)

#events #charity #TeensMatter

15 views0 comments

© 2020 Fundacja Świat Ludzkich (S)praw

Wpisana do Krajowego Rejestru  Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod  numerem KRS 0000398329. NIP 1231264194. Siedzibą Fundacji jest Piaseczno (05-500), ul. Staszica 8. 

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

Twój darmowy https://www.pitax.pl/pit-online/ PIT rozliczysz online w PITax.pl dzięki współpracy z  https://www.iwop.pl/pity Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

pitax 2.gif