• Mariusz Lewandowski

First monthly meeting 2016/17

Updated: Dec 30, 2019


We would like to thank all participants of Teens Matter meeting, that took place yesterday. We are happy to welcome a group of new participants and volunteers! We wish you all luck and successes in the following Teens Matter 2016/17 year!

***

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział we wczorajszym spotkaniu Teens Matter. Szczególnie witamy nowych uczestników Programu. Cieszymy się, że do naszego grona dołączyli również nowi wolontariusze. Wszystkim życzymy powodzenia, wytrwałości i wielu sukcesów w nadchodzącym roku Teens Matter 2016/17!

#monthlymeetings #TeensMatter

10 views0 comments

© 2020 Fundacja Świat Ludzkich (S)praw

Wpisana do Krajowego Rejestru  Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod  numerem KRS 0000398329. NIP 1231264194. Siedzibą Fundacji jest Piaseczno (05-500), ul. Staszica 8. 

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

Twój darmowy https://www.pitax.pl/pit-online/ PIT rozliczysz online w PITax.pl dzięki współpracy z  https://www.iwop.pl/pity Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

pitax 2.gif