• Mariusz Lewandowski

(Monthly) meeting with... Danielle Chaves Slawacki

Updated: Dec 30, 2019


During our January meeting we had a chance to meet and listen to Danielle, President of International Women's Group in Warsaw, Cross Cultural Expert and Business Development Consultant for Iberian Countries, who shared her life and professional experience with us.

Thank you Danielle for your heart-warming speech and smile!

#TeensMatter

9 views0 comments

© 2020 Fundacja Świat Ludzkich (S)praw

Wpisana do Krajowego Rejestru  Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod  numerem KRS 0000398329. NIP 1231264194. Siedzibą Fundacji jest Piaseczno (05-500), ul. Staszica 8. 

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

Twój darmowy https://www.pitax.pl/pit-online/ PIT rozliczysz online w PITax.pl dzięki współpracy z  https://www.iwop.pl/pity Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

pitax 2.gif