• Mariusz Lewandowski

Christmas meeting / Spotkanie Świąteczne

Updated: Dec 30, 2019


TEENS MATTER monthly meeting took place on December 16th. Thank you for being with us & spending nice time together!

***

W piątek 16-tego grudnia odbyło się świąteczne spotkanie TEENS MATTER. Dziękujemy wszystkim za przybycie i wspólnie spędzony czas!

#monthlymeetings #TeensMatter

17 views0 comments

© 2020 Fundacja Świat Ludzkich (S)praw

Wpisana do Krajowego Rejestru  Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod  numerem KRS 0000398329. NIP 1231264194. Siedzibą Fundacji jest Piaseczno (05-500), ul. Staszica 8. 

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

Twój darmowy https://www.pitax.pl/pit-online/ PIT rozliczysz online w PITax.pl dzięki współpracy z  https://www.iwop.pl/pity Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

pitax 2.gif