• Mariusz Lewandowski

(Monthly) meeting with... Dariusz Marcjasz

Updated: Dec 30, 2019


In January, we had a pleasure to host Dariusz Marcjasz, Vice President of the Managing Board at Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. His inspirational story made us believe that an open mind, willingness to learn, empathy and self-confidence are the key values to success.

Thank you for this meeting!

#monthlymeetings #guestspeaker #TeensMatter

24 views0 comments

© 2020 Fundacja Świat Ludzkich (S)praw

Wpisana do Krajowego Rejestru  Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod  numerem KRS 0000398329. NIP 1231264194. Siedzibą Fundacji jest Piaseczno (05-500), ul. Staszica 8. 

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

Twój darmowy https://www.pitax.pl/pit-online/ PIT rozliczysz online w PITax.pl dzięki współpracy z  https://www.iwop.pl/pity Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

pitax 2.gif