OUR TEAM

TEENS MATTER and INSIGHT OUT Programs are created by a group of international volunteers. Thanks to them we can make our goals come true!

Mentors & English Teachers:

Julian

English Teacher, Mentor

Paula

English Teacher, Mentor

Ron

English Teacher, Mentor

Sebastian

Mentor

Alessandro

 Mentor

Andrzej

Mentor

Coordination & Administration:

Mariusz

Programs Coordinator

Kaja

Coordinator Assistant

Jan

 PwC Coordinator Assistant

Cooperation & strategic contacts:

Justyna

Chair of the Foundation & PR

Sebastian

Strategic Development & PR

Aleksandra

Public Relations

Danielle

International Organisations

© 2020 Fundacja Świat Ludzkich (S)praw

Wpisana do Krajowego Rejestru  Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod  numerem KRS 0000398329. NIP 1231264194. Siedzibą Fundacji jest Piaseczno (05-500), ul. Staszica 8. 

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

Twój darmowy https://www.pitax.pl/pit-online/ PIT rozliczysz online w PITax.pl dzięki współpracy z  https://www.iwop.pl/pity Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

pitax 2.gif