top of page

Coffee Morning

Nasze działania opowiedziane na taśmie wideo. To czym się zajmujemy, a także jak rozumiemy pojęcie dzielenia się, „dawania z siebie”, a przede wszystkim co to jest praca charytatywna.

***

Our actions told on video tape. What we do, and how we understand the meaning of giving, sharing with others and, above all, the meaning of charity work.

The Power of Love. Past and Present Perspectives.

Ten film jest o zajęciach pod tytułem "The Pover of Love. Past and Present Perspectives" prowadzonych przez Dr Justynę Szachowicz-Sempruch

***

This movie is about "The Pover of Love. Past and Present Perspectives." conducted at SWPS University by Ph D Justyna Szachowicz-Sempruch.

Hockey Teens Matter

Krótka relacja z Hockey Match for Charity, zorganizowany z ramienia Ambasady Kanadyjskiej przez Canada-Polska Connection na poczet zaprzyjaźnionych organizacji charytatywnych w 2017 r.

***

Short report from Hockey Match for Charity, which was organized by the Canadian Embassy and Canada-Poland Connection for a network of charity organizations in 2017.

BEYOND THE SYSTEM

Filmik stworzony przez jedną z wolontariuszek naszej Fundacji w 2017 roku w ramach zajęć Love Studies prowadzonych przez Justynę Szachowicz-Sempruch w Collegium Civitas. Przedstawia znaczenie miłości w kontekście różnorodnych tożsamości psychoseksualnych i związanych z nimi wykluczeni społecznych. Bardzo aktualne do dzisiejszych zamieszek w kraju.

                                                                                                                  ***

A video created by one of the volunteers of our Foundation in 2017 within the framework of Love Studies lectures by Justyna Szachowicz-Sempruch at Collegium Civitas. It presents various meanings of love in the context of various psychosexual identities and their exclusions in the world. Very relevant in the context of today's riots.

(2017 rok, praca Marii)

TEENS MATTER PROGRAM

Przechwytywanie.JPG
bottom of page